Theo ông Thể, từ khi xuất hiện bệnh Dịch tả heo châu Phi (ASF) tại huyện Đan Phượng (tháng 2/2019), không có người lạ nào được vào thăm trại heo của gia đình ông. Ngay bản thân ông Thể cũng hạn chế vào trong trại heo, nếu vào thì phải thay quần áo khác. Chỉ có vợ ông Thể là trực tiếp chăm sóc đàn heo hàng ngày. Thậm chí, tới khi bán heo, những thương lái cũng chỉ xem heo của gia đình ông qua camera. Nhờ nhiều năm chăn nuôi tốt và có heo có thương hiệu nên ông Thể được thương lái rất tin tưởng.

Đoàn công tác của một số cơ quan báo chí và Cục chăn nuôi thăm trang trại đều được ngồi ở phòng khách quan sát đàn heo. Trong các chuồng nuôi (chuồng hậu bị, heo nái, heo cai sữa, heo thịt) đều có hệ thống camera với rất nhiều “mắt”, nối vào màn hình. Ở phòng khách, ông Thể có thể quan sát được toàn bộ diễn biến của đàn heo ra sao.

Ông Lê Viết Thể giới thiệu về đàn heo nhà mình qua màn hình camera

Ông Thể chia sẻ các biện pháp an toàn sinh học của trang trại như sau: sử dụng chuồng kín, vệ sinh tốt, thường xuyên tiêu độc khử trùng, sử dụng hệ thống khử trùng qua giàn mát….Lịch tiêm vắc xin, chích thuốc thú y cho heo ông đều thực hiện đầy đủ. Ông chọn hãng cám RTD đảm bảo an toàn cho đàn heo của mình. Những ngày nắng nóng, mỗi heo nái được cho ăn 200g điện giải, giúp tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Cùng với đó, ông còn sử dụng chế phẩm vi sinh ENVI (công ty BIOSPRING) giúp đàn lợn khỏe mạnh hơn. Ông Thể cũng cho biết thêm, tại khu vực gần trại của ông đều dính ASF hết nhưng trang trại của gia đình ông tính đến nay vẫn bình an vô sự
Ông Lê Viết Thể trộn chế phẩm vi sinh vào thức ăn cho lợn

Thời gian tới, ông Thể tái đàn và mở thêm một trang trại nữa. Mỗi tháng, trại heo của ông Thể có 4 nái đẻ được khoảng 40 heo con và nuôi tới lúc được bán thịt. Trung bình, mỗi năm gia đình ông xuất được 600 lợn thịt. Giá thành heo hơi của gia đình ông là 35.000 đồng/kg. Với giá bán hôm 7/8/2019 là 45.000 đồng/kg hơi thì gia đình ông lãi 800.000 -1 triệu đồng/ con.

Nguồn: http://biotechviet.vn/ha-noi-trai-heo-cach-ly-an-toan-giua-bao-dich-tlcp-T32d151v3944.htm

Biotech-VET - Trại heo cách ly, an toàn giữa bão dịch TLCP

Theo ông Thể, từ khi xuất hiện bệnh Dịch tả heo châu Phi (ASF) tại huyện Đan Phượng (tháng 2/2019), không có người lạ nào được vào thăm trại heo của gia đình ông. Ngay bản thân ông Thể cũng hạn chế vào trong trại heo, nếu vào thì phải thay quần áo khác. Chỉ có vợ ông Thể là trực tiếp chăm sóc đàn heo hàng ngày. Thậm chí, tới khi bán heo, những thương lái cũng chỉ xem heo của gia đình ông qua camera. Nhờ nhiều năm chăn nuôi tốt và có heo có thương hiệu nên ông Thể được thương lái rất tin tưởng.

Đoàn công tác của một số cơ quan báo chí và Cục chăn nuôi thăm trang trại đều được ngồi ở phòng khách quan sát đàn heo. Trong các chuồng nuôi (chuồng hậu bị, heo nái, heo cai sữa, heo thịt) đều có hệ thống camera với rất nhiều “mắt”, nối vào màn hình. Ở phòng khách, ông Thể có thể quan sát được toàn bộ diễn biến của đàn heo ra sao.

Ông Lê Viết Thể giới thiệu về đàn heo nhà mình qua màn hình camera

Ông Thể chia sẻ các biện pháp an toàn sinh học của trang trại như sau: sử dụng chuồng kín, vệ sinh tốt, thường xuyên tiêu độc khử trùng, sử dụng hệ thống khử trùng qua giàn mát….Lịch tiêm vắc xin, chích thuốc thú y cho heo ông đều thực hiện đầy đủ. Ông chọn hãng cám RTD đảm bảo an toàn cho đàn heo của mình. Những ngày nắng nóng, mỗi heo nái được cho ăn 200g điện giải, giúp tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Cùng với đó, ông còn sử dụng chế phẩm vi sinh ENVI (công ty BIOSPRING) giúp đàn lợn khỏe mạnh hơn. Ông Thể cũng cho biết thêm, tại khu vực gần trại của ông đều dính ASF hết nhưng trang trại của gia đình ông tính đến nay vẫn bình an vô sự
Ông Lê Viết Thể trộn chế phẩm vi sinh vào thức ăn cho lợn

Thời gian tới, ông Thể tái đàn và mở thêm một trang trại nữa. Mỗi tháng, trại heo của ông Thể có 4 nái đẻ được khoảng 40 heo con và nuôi tới lúc được bán thịt. Trung bình, mỗi năm gia đình ông xuất được 600 lợn thịt. Giá thành heo hơi của gia đình ông là 35.000 đồng/kg. Với giá bán hôm 7/8/2019 là 45.000 đồng/kg hơi thì gia đình ông lãi 800.000 -1 triệu đồng/ con.

Nguồn: http://biotechviet.vn/ha-noi-trai-heo-cach-ly-an-toan-giua-bao-dich-tlcp-T32d151v3944.htm

Đọc thêm
Đây là nội dung trong Công văn số 2756/SNN-TL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố rà soát, thống kê các hộ trang trại nuôi gia súc, gia cầm xả thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, để bảo vệ chất lượng nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, dân sinh, kinh tế, xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thi hành Luật Thủy lợi, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước; Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xả thải của các hộ, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm vào công trình thủy lợi tại địa phương.


Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về xả thải của các hộ, các trang trại chăn nuôi. Đồng thời, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở nếu để tình trạng vi phạm về xả thải tái diễn trên địa bàn hành chính được giao quản lý.

Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền cấp cơ sở trong việc bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu.

Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi tổ chức rà soát, thống kê các trang trại nuôi gia súc, gia cầm đang có hoạt động xả nước thải, chất thải vào công trình thủy lợi.

Trường hợp phát hiện vi phạm về xả thải phải tiến hành lập biên bản, báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hộ, chủ trang trại đang hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn lập các thủ tục cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Nguồn: http://biotechviet.vn/ha-noi-xu-ly-nghiem-cac-co-so-chan-nuoi-xa-thai-gay-o-nhiem-moi-truong-T32d151v3940.htm

Biotech-VET - Sở NN&PTNT y/c xử lý nghiêm các cơ sở chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm môi trường

Đây là nội dung trong Công văn số 2756/SNN-TL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, các doanh nghiệp thủy lợi thành phố rà soát, thống kê các hộ trang trại nuôi gia súc, gia cầm xả thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn.

Theo đó, để bảo vệ chất lượng nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, dân sinh, kinh tế, xã hội. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong triển khai thi hành Luật Thủy lợi, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước; Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về xả thải của các hộ, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm vào công trình thủy lợi tại địa phương.


Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về xả thải của các hộ, các trang trại chăn nuôi. Đồng thời, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở nếu để tình trạng vi phạm về xả thải tái diễn trên địa bàn hành chính được giao quản lý.

Tổ chức công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực thủy lợi, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân và chính quyền cấp cơ sở trong việc bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi, bảo vệ chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu.

Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi tổ chức rà soát, thống kê các trang trại nuôi gia súc, gia cầm đang có hoạt động xả nước thải, chất thải vào công trình thủy lợi.

Trường hợp phát hiện vi phạm về xả thải phải tiến hành lập biên bản, báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời chỉ đạo, xử lý.

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hộ, chủ trang trại đang hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn lập các thủ tục cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Nguồn: http://biotechviet.vn/ha-noi-xu-ly-nghiem-cac-co-so-chan-nuoi-xa-thai-gay-o-nhiem-moi-truong-T32d151v3940.htm
Đọc thêm
Trung Quốc vừa quyết định hủy mua lô hàng thịt lợn từ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng lên tới 14.700 tấn, vốn dự kiến nhận trong năm nay và năm sau.

Biểu đồ so sánh nhập khẩu thịt heo 4 tháng đầu năm 2018 và 2019. Nguồn: Bộ NN&PTNT, Đvt: USD

Cơn “địa chấn” chưa qua…

Ông Đào Quang Vinh, Giám đốc Công ty Thực phẩm Vinh Anh lo lắng, hơn 14.000 tấn thịt lợn của Mỹ bị Trung Quốc từ chối có thể sẽ tràn sang các thị trường khác, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Trong khi đó, thị trường thịt lợn thời gian qua đã chứng kiến cơn “địa chấn” dịch tả lợn châu Phi, giá bán lợn trong nước vẫn ở mức cao 40.000–45.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt lợn Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam hiện chỉ 26.000-30.000 đồng/kg.

“Mặc dù người tiêu dùng sẽ được mua sản phẩm với giá tốt, song người sản xuất sẽ chịu thiệt thòi”, ông Vinh nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, nhiều ý kiến cho rằng, sự gia nhập của thịt lợn Mỹ sẽ giúp giảm “cơn khát” của ngành chăn nuôi trong nước do dịch tả lợn châu Phi. Đến gần Tết nguyên đán 2020, Việt Nam có thể thiếu hụt tới 500 ngàn tấn thịt heo, chiếm gần 20% tổng nhu cầu. Cùng với đó, thị trường Trung Quốc đang tăng nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam.

… lại thêm đòn hiểm

Theo Công ty nghiên cứu toàn cầu Ipsos, tổng đàn nái cả nước tại thời điểm 6/2019 đã giảm tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, ngành chăn nuôi lợn khó phục hồi trong thời gian tới.

Trong khi đó, không riêng từ Mỹ, nguồn nhập khẩu thịt lợn về Việt Nam cũng đã tăng vọt trong những tháng đầu năm nay từ Đức, Ba Lan, Pháp, Canada, Tây Ban Nha... Đến nay, đã có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt vào Việt Nam.

Như vậy, sự tràn lan rồi tiến tới chiếm lĩnh thị trường của nguồn thịt ngoại là có cơ sở bởi chất lượng thịt từ các thị trường nước ngoài thường được đánh giá cao cùng tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng Việt Nam.

Do đó, có ý kiến cho rằng cần tính toán kỹ nhu cầu sử dụng thịt trong nước để giới hạn lượng nhập khẩu. Bởi nếu chúng ta cho nhập khẩu ồ ạt thịt lợn lúc này, thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa, lượng thịt nhập ngoại sẽ lấn át ngành chăn nuôi trong nước vốn đã yếu ớt lại vừa dứt cơn bạo bệnh.

Nguồn: http://biotechviet.vn/nguy-co-va-thach-thuc-khi-thit-lon-ngoai-tran-vao-thi-truong-viet-nam-T32d151v3925.htm

Biotech-VET - Nguy cơ và thách thức khi thịt lợn ngoại tràn vào thị trường Việt Nam

Trung Quốc vừa quyết định hủy mua lô hàng thịt lợn từ Mỹ lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng lên tới 14.700 tấn, vốn dự kiến nhận trong năm nay và năm sau.

Biểu đồ so sánh nhập khẩu thịt heo 4 tháng đầu năm 2018 và 2019. Nguồn: Bộ NN&PTNT, Đvt: USD

Cơn “địa chấn” chưa qua…

Ông Đào Quang Vinh, Giám đốc Công ty Thực phẩm Vinh Anh lo lắng, hơn 14.000 tấn thịt lợn của Mỹ bị Trung Quốc từ chối có thể sẽ tràn sang các thị trường khác, đặc biệt là thị trường Việt Nam. Trong khi đó, thị trường thịt lợn thời gian qua đã chứng kiến cơn “địa chấn” dịch tả lợn châu Phi, giá bán lợn trong nước vẫn ở mức cao 40.000–45.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt lợn Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam hiện chỉ 26.000-30.000 đồng/kg.

“Mặc dù người tiêu dùng sẽ được mua sản phẩm với giá tốt, song người sản xuất sẽ chịu thiệt thòi”, ông Vinh nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, nhiều ý kiến cho rằng, sự gia nhập của thịt lợn Mỹ sẽ giúp giảm “cơn khát” của ngành chăn nuôi trong nước do dịch tả lợn châu Phi. Đến gần Tết nguyên đán 2020, Việt Nam có thể thiếu hụt tới 500 ngàn tấn thịt heo, chiếm gần 20% tổng nhu cầu. Cùng với đó, thị trường Trung Quốc đang tăng nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam.

… lại thêm đòn hiểm

Theo Công ty nghiên cứu toàn cầu Ipsos, tổng đàn nái cả nước tại thời điểm 6/2019 đã giảm tới 30% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, ngành chăn nuôi lợn khó phục hồi trong thời gian tới.

Trong khi đó, không riêng từ Mỹ, nguồn nhập khẩu thịt lợn về Việt Nam cũng đã tăng vọt trong những tháng đầu năm nay từ Đức, Ba Lan, Pháp, Canada, Tây Ban Nha... Đến nay, đã có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đủ điều kiện xuất khẩu thịt và sản phẩm từ thịt vào Việt Nam.

Như vậy, sự tràn lan rồi tiến tới chiếm lĩnh thị trường của nguồn thịt ngoại là có cơ sở bởi chất lượng thịt từ các thị trường nước ngoài thường được đánh giá cao cùng tâm lý sính ngoại của người tiêu dùng Việt Nam.

Do đó, có ý kiến cho rằng cần tính toán kỹ nhu cầu sử dụng thịt trong nước để giới hạn lượng nhập khẩu. Bởi nếu chúng ta cho nhập khẩu ồ ạt thịt lợn lúc này, thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa, lượng thịt nhập ngoại sẽ lấn át ngành chăn nuôi trong nước vốn đã yếu ớt lại vừa dứt cơn bạo bệnh.

Nguồn: http://biotechviet.vn/nguy-co-va-thach-thuc-khi-thit-lon-ngoai-tran-vao-thi-truong-viet-nam-T32d151v3925.htm
Đọc thêm
Dự án có tổng diện tích trên 92ha, dùng để chăn nuôi bò sữa và trồng cây nguyên liệu nhằm cung cấp sữa làm nguyên liệu cho các nhà máy sữa; đồng thời cung cấp giống bò sữa Holstein thuần được sinh ra tại Việt Nam có chất lượng cao, đáp ứng con giống cho nhu cầu chăn nuôi bò sữa của địa phương.

Ông Phạm Ngọc Lân - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức, cho biết địa phương này đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Việt Nam tập trung xây dựng Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 3/2020.

Từ cuối tháng 7/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định số 1057/QĐ-UBND phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu sản xuất chế biến thức ăn và chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công dụng nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi

Dự án có tổng diện tích trên 92ha, dùng để chăn nuôi bò sữa và trồng cây nguyên liệu nhằm cung cấp sữa làm nguyên liệu cho các nhà máy sữa thuộc Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); đồng thời cung cấp giống bò sữa Holstein thuần được sinh ra tại Việt Nam có chất lượng cao, đáp ứng con giống cho nhu cầu chăn nuôi bò sữa của địa phương.


Trang trại bò sữa trăm tỷ tại Quảng Ngãi

Dự án được đặt tại xã Đức Phú, xã Đức Hòa huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi với quy mô nuôi 4.000 con bò sữa, sản xuất 20 triệu lít sữa bò tươi nguyên liệu mỗi năm.

Dự án có hệ thống chuồng trại, hệ thống kho bãi, sân chơi cho bò cùng các cơ sở hạ tầng khác như nhà vắt sữa, nhà xử lý, nhà kho thức ăn... với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương; từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ sữa và sản phẩm phụ trợ phục vụ cho việc chăn nuôi bò sữa; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện Mộ Đức nói riêng và của tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Biotech-VET - Câu chuyện về trang trại bò sữa hàng trăm tỷ tại Quảng Ngãi

Dự án có tổng diện tích trên 92ha, dùng để chăn nuôi bò sữa và trồng cây nguyên liệu nhằm cung cấp sữa làm nguyên liệu cho các nhà máy sữa; đồng thời cung cấp giống bò sữa Holstein thuần được sinh ra tại Việt Nam có chất lượng cao, đáp ứng con giống cho nhu cầu chăn nuôi bò sữa của địa phương.

Ông Phạm Ngọc Lân - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mộ Đức, cho biết địa phương này đã hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng để Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bò sữa Việt Nam tập trung xây dựng Trang trại bò sữa Vinamilk Quảng Ngãi, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong tháng 3/2020.

Từ cuối tháng 7/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định số 1057/QĐ-UBND phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khu sản xuất chế biến thức ăn và chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công dụng nghệ cao Vinamilk Quảng Ngãi

Dự án có tổng diện tích trên 92ha, dùng để chăn nuôi bò sữa và trồng cây nguyên liệu nhằm cung cấp sữa làm nguyên liệu cho các nhà máy sữa thuộc Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk); đồng thời cung cấp giống bò sữa Holstein thuần được sinh ra tại Việt Nam có chất lượng cao, đáp ứng con giống cho nhu cầu chăn nuôi bò sữa của địa phương.


Trang trại bò sữa trăm tỷ tại Quảng Ngãi

Dự án được đặt tại xã Đức Phú, xã Đức Hòa huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi với quy mô nuôi 4.000 con bò sữa, sản xuất 20 triệu lít sữa bò tươi nguyên liệu mỗi năm.

Dự án có hệ thống chuồng trại, hệ thống kho bãi, sân chơi cho bò cùng các cơ sở hạ tầng khác như nhà vắt sữa, nhà xử lý, nhà kho thức ăn... với tổng vốn đầu tư 700 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương; từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm từ sữa và sản phẩm phụ trợ phục vụ cho việc chăn nuôi bò sữa; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện Mộ Đức nói riêng và của tỉnh Quảng Ngãi nói chung.

Đọc thêm
Trong những năm qua, Trung tâm Ứng dụng TBKHCN (thuộc Sở KH&CN) đã sản xuất thành công các chế phẩm sinh học ứng dụng trong xử lý môi trường và ủ chất hữu cơ làm phân bón vi sinh. Trong đó, sự ra đời của chế phẩm Hatibio đã góp phần giải quyết một phần ô nhiễm chuồng trại trong chăn nuôi. Tuy nhiên, các dự án đang thực hiện với các chuồng nuôi nhỏ, chưa đáp ứng với quy mô trang trại lớn.

Trong khi đó, thực trạng hiện nay tại Hà Tĩnh cho thấy, nhiều trang trại nằm ngoài quy hoạch không đảm bảo tiêu chí môi trường; chăn nuôi nông hộ quy mô lớn ảnh hưởng đến dân cư xung quanh nhưng chưa có giải pháp xử lý. Việc ưu đãi, hỗ trợ trong chăn nuôi chưa gắn với việc chấp hành tiêu chí bảo vệ môi trường đất, mạch nước ngầm. Có thể thấy, ô nhiễm môi trường chăn nuôi đã và đang gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thái, chuỗi thức ăn và sức khỏe con người. Để giải quyết thực trạng này, Trung tâm Ứng dụng TBKHCN đã nghiên cứu thử nghiệm, nâng cấp, bổ sung phù hợp các chủng vi khuẩn, các loại enzym cần thiết nhằm nâng cao hoạt lực của chế phẩm Hatibio.


Người chăn nuôi dùng chế phẩm ủ cùng với rỉ mật trong thời gian 3 - 5 ngày...

... sau đó phun trực tiếp đến các bể chứa phân...


Kết quả thử nghiệm đã khẳng định, chế phẩm xử lý chất thải chăn nuôi giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả rõ rệt. Bà Dương Thị Ngân - Giám đốc Trung tâm cho biết: "Chúng tôi vừa thử nghiệm giải pháp mới tại một trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.200 con ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Kết quả đạt được rất tích cực, lượng chất thải hằng ngày của trang trại với mức 1,5 tấn – 2 tấn phân đã được xử lý một cách hiệu quả. Trang trại đã hết mùi hôi, lượng chất thải rắn đọng tại mặt hồ điều hòa được xử lý triệt để, nước thải sau khi qua hồ điều hòa để thải ra môi trường trong, không có mùi hôi."

"Có thể thấy, việc nâng cấp chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi mang lại hiệu quả cao, có thể áp dụng rộng rãi. Sau khi thử nghiệm thành công, chúng tôi sẽ đánh giá, phân tích, công bố chất lượng và dự kiến đặt tên là Hatibio – CN", bà Ngân đánh giá.

Ông Lê Đình Nam (thôn Phổ Cường, xã Gia Phố) phấn khởi cho biết: "Do trang trại có quy mô lớn (1.000 con/ lứa), trước đây, tình trạng ô nhiễm chăn nuôi đã từng gây nhiều bức xúc đối với các hộ dân xung quanh. Thời điểm đó, nước thải có mùi hôi khó chịu, màu nâu thẫm, đặc quánh và có lớp màng bên trên. Tôi có đem cây bèo về thả nhưng cây không sống nổi."


Phun hồ lắng và sau một thời gian, mùi hôi thối, hiện tượng ô nhiễm sẽ được cải thiện.

Đầu năm nay, được Trung tâm Ứng dụng TBKHCN giúp đỡ, ông Nam đã sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi. Sau gần 3 tháng, mùi hôi từ phân lợn không còn, nước thải đảm bảo.

Cách xử lý khá đơn giản. Từ nguồn chế phẩm dạng bột kèm với chất rỉ mật đường, các hộ chăn nuôi đem trộn vào 2 bồn chứa (mỗi bồn 1.000 lít nước được ủ với 10 kg chế phẩm, 50 kg rỉ mật) và ủ từ 3 - 5 ngày. Sau đó, đem phun trực tiếp lên mặt hồ và xả vào hầm biogas. Sau 1 ngày, hồ nổi lên 1 lớp tảo màu xanh (giống bèo hoa dâu) và mùi hôi theo đó cũng giảm dần; chi phí xử lý khoảng 25 triệu đồng/ năm.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó trưởng phòng TN&MT Hương Khê cho biết: Phòng đánh giá cao kết quả xử lý môi trường chăn nuôi của chế phẩm do Trung tâm Ứng dụng TBKHCN nghiên cứu. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tham mưu UBND huyện cho triển khai hội thảo đánh giá, giới thiệu đến các chủ trang trại khác để áp dụng phương pháp xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học rộng rãi trên địa bàn.

Biotech-VET- Sản xuất thành công các chế phẩm sinh học xử lý môi trường trong chăn nuôi quy mô lớn

Trong những năm qua, Trung tâm Ứng dụng TBKHCN (thuộc Sở KH&CN) đã sản xuất thành công các chế phẩm sinh học ứng dụng trong xử lý môi trường và ủ chất hữu cơ làm phân bón vi sinh. Trong đó, sự ra đời của chế phẩm Hatibio đã góp phần giải quyết một phần ô nhiễm chuồng trại trong chăn nuôi. Tuy nhiên, các dự án đang thực hiện với các chuồng nuôi nhỏ, chưa đáp ứng với quy mô trang trại lớn.

Trong khi đó, thực trạng hiện nay tại Hà Tĩnh cho thấy, nhiều trang trại nằm ngoài quy hoạch không đảm bảo tiêu chí môi trường; chăn nuôi nông hộ quy mô lớn ảnh hưởng đến dân cư xung quanh nhưng chưa có giải pháp xử lý. Việc ưu đãi, hỗ trợ trong chăn nuôi chưa gắn với việc chấp hành tiêu chí bảo vệ môi trường đất, mạch nước ngầm. Có thể thấy, ô nhiễm môi trường chăn nuôi đã và đang gây nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp tới hệ sinh thái, chuỗi thức ăn và sức khỏe con người. Để giải quyết thực trạng này, Trung tâm Ứng dụng TBKHCN đã nghiên cứu thử nghiệm, nâng cấp, bổ sung phù hợp các chủng vi khuẩn, các loại enzym cần thiết nhằm nâng cao hoạt lực của chế phẩm Hatibio.


Người chăn nuôi dùng chế phẩm ủ cùng với rỉ mật trong thời gian 3 - 5 ngày...

... sau đó phun trực tiếp đến các bể chứa phân...


Kết quả thử nghiệm đã khẳng định, chế phẩm xử lý chất thải chăn nuôi giúp cải tiến, nâng cao hiệu quả rõ rệt. Bà Dương Thị Ngân - Giám đốc Trung tâm cho biết: "Chúng tôi vừa thử nghiệm giải pháp mới tại một trang trại chăn nuôi lợn quy mô 1.200 con ở xã Gia Phố, huyện Hương Khê. Kết quả đạt được rất tích cực, lượng chất thải hằng ngày của trang trại với mức 1,5 tấn – 2 tấn phân đã được xử lý một cách hiệu quả. Trang trại đã hết mùi hôi, lượng chất thải rắn đọng tại mặt hồ điều hòa được xử lý triệt để, nước thải sau khi qua hồ điều hòa để thải ra môi trường trong, không có mùi hôi."

"Có thể thấy, việc nâng cấp chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi mang lại hiệu quả cao, có thể áp dụng rộng rãi. Sau khi thử nghiệm thành công, chúng tôi sẽ đánh giá, phân tích, công bố chất lượng và dự kiến đặt tên là Hatibio – CN", bà Ngân đánh giá.

Ông Lê Đình Nam (thôn Phổ Cường, xã Gia Phố) phấn khởi cho biết: "Do trang trại có quy mô lớn (1.000 con/ lứa), trước đây, tình trạng ô nhiễm chăn nuôi đã từng gây nhiều bức xúc đối với các hộ dân xung quanh. Thời điểm đó, nước thải có mùi hôi khó chịu, màu nâu thẫm, đặc quánh và có lớp màng bên trên. Tôi có đem cây bèo về thả nhưng cây không sống nổi."


Phun hồ lắng và sau một thời gian, mùi hôi thối, hiện tượng ô nhiễm sẽ được cải thiện.

Đầu năm nay, được Trung tâm Ứng dụng TBKHCN giúp đỡ, ông Nam đã sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi. Sau gần 3 tháng, mùi hôi từ phân lợn không còn, nước thải đảm bảo.

Cách xử lý khá đơn giản. Từ nguồn chế phẩm dạng bột kèm với chất rỉ mật đường, các hộ chăn nuôi đem trộn vào 2 bồn chứa (mỗi bồn 1.000 lít nước được ủ với 10 kg chế phẩm, 50 kg rỉ mật) và ủ từ 3 - 5 ngày. Sau đó, đem phun trực tiếp lên mặt hồ và xả vào hầm biogas. Sau 1 ngày, hồ nổi lên 1 lớp tảo màu xanh (giống bèo hoa dâu) và mùi hôi theo đó cũng giảm dần; chi phí xử lý khoảng 25 triệu đồng/ năm.

Ông Nguyễn Quốc Bảo - Phó trưởng phòng TN&MT Hương Khê cho biết: Phòng đánh giá cao kết quả xử lý môi trường chăn nuôi của chế phẩm do Trung tâm Ứng dụng TBKHCN nghiên cứu. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ tham mưu UBND huyện cho triển khai hội thảo đánh giá, giới thiệu đến các chủ trang trại khác để áp dụng phương pháp xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học rộng rãi trên địa bàn.

Đọc thêm
Phát triển chăn nuôi và công nghiệp chế biến Thức ăn chăn nuôi (TĂCN) tiếp tục là lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh thực phẩm trong nước và hướng ra xuất khẩu. Thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phải đáp ứng được các yêu cầu: tốt nhất, rẻ nhất trong khu vực và sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước.


Để đạt được mục tiêu trên, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển nghiên cứu, sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cụ thể:

Tại điều 5 Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về thức ăn chăn nuôi: Khuyến khích mọi thành phần kinh tế các thành phần kinh tế tham gia sản xuất chăn nuôi, thủy sản. Ưu tiên đầu tiên áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, phát triển, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong nước và các chính sách khác, trong đó có việc dành quỹ đất và tín dụng ưu đãi trong việc trồng, thu hoạch, bảo quản, sản xuất, gia công, chế biến nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Luật Chăn nuôi ban hành 19/11/2018 cũng quy định nhiều chính sách pháp luật thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp TĂCN:

- Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất chăn nuôi, ưu tiên đầu tư áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, phát triển công nghệ chế biến TĂCN. Chính sách này sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, sản xuất nguồn nguyên liệu TĂCN trong nước.

- Cấm sử dụng một số hóa chất trong thức ăn chăn nuôi, cấm sử dụng kháng sinh trong TĂCN với mục đích kích thích sinh trưởng: Quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm chăn nuôi trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế và hướng đến xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

- Điều kiện sản xuất TĂCN: Cơ sở sản xuất TĂCN phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trước khi sản xuất. Quy định này nhằm tạo ra một thị trường TĂCN có chất lượng cao, ổn định để từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận sẽ do Chính phủ quy định.

- Đăng ký lưu hành sản phẩm: Sản phẩm TACN trước khi lưu thông trên thị trường phải được thực hiện công bố thông tin sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT theo quy định sau: Sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc do tổ chức cá nhân tự công bố; sản phẩm thức ăn bổ sung cũng do các tổ chức, cá nhân công bố, nhưng phải được thẩm định của Cục Chăn nuôi; Riêng sản phẩm thức ăn chăn nuôi truyền thống (hay thức ăn theo tập quán) và nguyên liệu đơn thì do Bộ NN&PTNT công bố để các tổ chức cá nhân được tự do kinh doanh.

- Môi trường quản lý: Mọi hoạt động liên quan tói việc thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm và kiểm tra chất lượng TĂCN được thực hiện 100% trên môi trường internet, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng từ 4.3 triệu tấn (2005) lên 4,3 lần (2018). Năm 2018, cả nước có 265 nhà máy, trong đó khối FDI có 85 nhà máy với sản lượng 11,2 tấn. Trong 20 năm mở cửa, Việt Nam đã có được ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đứng số 1 ASEAN và đứng thứ 10 thế giới.

Cơ cấu sản phẩm thức ăn chăn nuôi công nghiệp hiện nay như sau: thức ăn cho lợn chiếm 63%, thức ăn gia cầm 33%, thức ăn cho bò 2,7% và các loại vật nuôi khác. Công nghệ và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam được nhập khẩu từ khoảng 65 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chất lượng TĂCN về cơ bản đạt yêu cầu, trong đó khoảng trên 80% đã được kiểm soát tốt, phần còn lại chất lượng không ổn dịnh và độ an toàn thấp, chủ yếu là ở khu vực gia công và người chăn nuôi tự phối trộn do vấn đề kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình giám sát trong chế biến chưa đảm bảo.

Tuy vậy, ngành TĂCN tại Việt Nam vẫn còn tồn tại không ít những bất cập, đó là: Giá thành và giá bán thức ăn chăn nuôi cao làm tăng giá thành và giảm sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi; Hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi chưa cao, gây lãng phí nguyên liệu và ô nhiễm môi trường. Tỷ trọng nguyên liệu nhập khẩu cao làm giảm giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến TĂCN.

Biotech-VET- Ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi được ưu tiên và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ

Phát triển chăn nuôi và công nghiệp chế biến Thức ăn chăn nuôi (TĂCN) tiếp tục là lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu an ninh thực phẩm trong nước và hướng ra xuất khẩu. Thức ăn chăn nuôi của Việt Nam phải đáp ứng được các yêu cầu: tốt nhất, rẻ nhất trong khu vực và sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu trong nước.


Để đạt được mục tiêu trên, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư phát triển nghiên cứu, sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cụ thể:

Tại điều 5 Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 về thức ăn chăn nuôi: Khuyến khích mọi thành phần kinh tế các thành phần kinh tế tham gia sản xuất chăn nuôi, thủy sản. Ưu tiên đầu tiên áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, phát triển, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản trong nước và các chính sách khác, trong đó có việc dành quỹ đất và tín dụng ưu đãi trong việc trồng, thu hoạch, bảo quản, sản xuất, gia công, chế biến nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Luật Chăn nuôi ban hành 19/11/2018 cũng quy định nhiều chính sách pháp luật thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp TĂCN:

- Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia sản xuất chăn nuôi, ưu tiên đầu tư áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, phát triển công nghệ chế biến TĂCN. Chính sách này sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp đầu tư, nghiên cứu, sản xuất nguồn nguyên liệu TĂCN trong nước.

- Cấm sử dụng một số hóa chất trong thức ăn chăn nuôi, cấm sử dụng kháng sinh trong TĂCN với mục đích kích thích sinh trưởng: Quy định này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm chăn nuôi trong nước, phù hợp với thông lệ quốc tế và hướng đến xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi.

- Điều kiện sản xuất TĂCN: Cơ sở sản xuất TĂCN phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trước khi sản xuất. Quy định này nhằm tạo ra một thị trường TĂCN có chất lượng cao, ổn định để từ đó nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận sẽ do Chính phủ quy định.

- Đăng ký lưu hành sản phẩm: Sản phẩm TACN trước khi lưu thông trên thị trường phải được thực hiện công bố thông tin sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của Bộ NN&PTNT theo quy định sau: Sản phẩm thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc do tổ chức cá nhân tự công bố; sản phẩm thức ăn bổ sung cũng do các tổ chức, cá nhân công bố, nhưng phải được thẩm định của Cục Chăn nuôi; Riêng sản phẩm thức ăn chăn nuôi truyền thống (hay thức ăn theo tập quán) và nguyên liệu đơn thì do Bộ NN&PTNT công bố để các tổ chức cá nhân được tự do kinh doanh.

- Môi trường quản lý: Mọi hoạt động liên quan tói việc thủ tục đăng ký lưu hành sản phẩm và kiểm tra chất lượng TĂCN được thực hiện 100% trên môi trường internet, đảm bảo tính công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện cho doanh nghiệp, người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sản lượng thức ăn chăn nuôi công nghiệp tăng từ 4.3 triệu tấn (2005) lên 4,3 lần (2018). Năm 2018, cả nước có 265 nhà máy, trong đó khối FDI có 85 nhà máy với sản lượng 11,2 tấn. Trong 20 năm mở cửa, Việt Nam đã có được ngành công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi đứng số 1 ASEAN và đứng thứ 10 thế giới.

Cơ cấu sản phẩm thức ăn chăn nuôi công nghiệp hiện nay như sau: thức ăn cho lợn chiếm 63%, thức ăn gia cầm 33%, thức ăn cho bò 2,7% và các loại vật nuôi khác. Công nghệ và nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi công nghiệp của Việt Nam được nhập khẩu từ khoảng 65 nước, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chất lượng TĂCN về cơ bản đạt yêu cầu, trong đó khoảng trên 80% đã được kiểm soát tốt, phần còn lại chất lượng không ổn dịnh và độ an toàn thấp, chủ yếu là ở khu vực gia công và người chăn nuôi tự phối trộn do vấn đề kiểm soát chất lượng nguyên liệu và quy trình giám sát trong chế biến chưa đảm bảo.

Tuy vậy, ngành TĂCN tại Việt Nam vẫn còn tồn tại không ít những bất cập, đó là: Giá thành và giá bán thức ăn chăn nuôi cao làm tăng giá thành và giảm sức cạnh tranh của sản phẩm chăn nuôi; Hiệu quả sử dụng thức ăn chăn nuôi chưa cao, gây lãng phí nguyên liệu và ô nhiễm môi trường. Tỷ trọng nguyên liệu nhập khẩu cao làm giảm giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chế biến TĂCN.

Đọc thêm
Đầu tuần qua, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc bắt đầu tăng nhẹ tại một vài nơi. Các công ty chăn nuôi lớn cũng tăng giá lợn hơi thêm 1.000 đồng/kg. Đến cuối tuần qua, giá lợn hơi tại Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hưng Yên đạt mức 42.000 đồng/kg; Điện Biên, Nam Định 43.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Ninh Bình... đạt khoảng 39.000 - 41.000 đồng/kg. Tính chung toàn khu vực, giá lợn hơi đã vươn lên mức trung bình 40.000 đồng/kg.


Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Nam tăng nhẹ và tại miền Trung, Tây Nguyên, giá ổn định.

Tại các chợ dân sinh tại Hà Nội, hiện giá thịt lợn chưa có nhiều chuyển biến. Thịt nạc than, nạc mông, nạc vai 85.000 đồng/kg; sườn 90.000 đồng/kg; ba chỉ 80.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá thịt lợn vẫn ổn định là do mức độ tăng giá lợn hơi chưa nhiều, trong khi nhu cầu thị trường vẫn chưa cao. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, trong ngày 1-8-2019, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 26 hộ chăn nuôi thuộc 12 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 992 con lợn.

Lũy kế đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố đã xảy ra tại 28.632 hộ chăn nuôi (chiếm 35,5% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi),làm mắc bệnh và tiêu hủy 498.573 con lợn (chiếm 26,6% tổng đàn) với trọng lượng 34.293 tấn. Tổng số lợn nái, lợn đực giống mắc bệnh, tiêu hủy là 65.348 con, chiếm 13% tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy.

Đến nay, thành phố có 164 xã, phường thuộc 24 quận, huyện, thị xã dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Biotech-VET - Lợn hơi miền Bắc tăng giá, phục hồi sau một thời gian dài ảm đạm

Đầu tuần qua, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc bắt đầu tăng nhẹ tại một vài nơi. Các công ty chăn nuôi lớn cũng tăng giá lợn hơi thêm 1.000 đồng/kg. Đến cuối tuần qua, giá lợn hơi tại Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hưng Yên đạt mức 42.000 đồng/kg; Điện Biên, Nam Định 43.000 đồng/kg.

Tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Ninh Bình... đạt khoảng 39.000 - 41.000 đồng/kg. Tính chung toàn khu vực, giá lợn hơi đã vươn lên mức trung bình 40.000 đồng/kg.


Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Nam tăng nhẹ và tại miền Trung, Tây Nguyên, giá ổn định.

Tại các chợ dân sinh tại Hà Nội, hiện giá thịt lợn chưa có nhiều chuyển biến. Thịt nạc than, nạc mông, nạc vai 85.000 đồng/kg; sườn 90.000 đồng/kg; ba chỉ 80.000 đồng/kg. Nguyên nhân giá thịt lợn vẫn ổn định là do mức độ tăng giá lợn hơi chưa nhiều, trong khi nhu cầu thị trường vẫn chưa cao. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội, trong ngày 1-8-2019, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục phát sinh tại 26 hộ chăn nuôi thuộc 12 quận, huyện, thị xã; làm mắc bệnh, tiêu hủy 992 con lợn.

Lũy kế đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố đã xảy ra tại 28.632 hộ chăn nuôi (chiếm 35,5% tổng số hộ, cơ sở chăn nuôi),làm mắc bệnh và tiêu hủy 498.573 con lợn (chiếm 26,6% tổng đàn) với trọng lượng 34.293 tấn. Tổng số lợn nái, lợn đực giống mắc bệnh, tiêu hủy là 65.348 con, chiếm 13% tổng số lợn mắc bệnh, tiêu hủy.

Đến nay, thành phố có 164 xã, phường thuộc 24 quận, huyện, thị xã dịch bệnh đã qua 30 ngày không phát sinh lợn mắc dịch tả lợn châu Phi.

Đọc thêm